• Rapel Gurp

    La SAM col·labora en el manteniment i millora de barrancs de la zona

  • Foto espeleologia

    La SAM participa activament en la descoberta i topografia de coves i avencs de la comarca, actuant així sobre la promoció de la mateixa.